मित्र हो माझ्या ब्लॉग वर नवे जुने महत्वपूर्ण शासननिर्णय उपलब्ध करून द्देन्यात आले आहेत . ब्लॉग च्या डाव्या बाजूला शासननिर्णय स्पेशल या भागात विभागनिहाय,दिनांकनिहाय व विषय निहाय GR उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत .GR download साठी GR च्या नावावर click करून आपण डायरेकट डाउनलोड करू शकाता .

सुस्वागतम

नमस्कार मित्रहो सर्वांचे मी प्रदीप कुंभार स्वागत करतो.

Wednesday, 30 September 2020

सामान्यज्ञान टेस्ट क्र.50

 

सामान्यज्ञान टेस्ट क्र.50

खालील सामान्यज्ञानाची टेस्ट सोडवा.फक्त नाव, शाळा टाका व  टेस्ट सोडवा . मेल id ची गरज नाही .निकाल पाहण्याकरिता खाली view score ला click करा .

Saturday, 19 September 2020

सामान्यज्ञान टेस्ट क्र.४९

खालील सामान्यज्ञानाची टेस्ट सोडवा.फक्त नाव, शाळा टाका व  टेस्ट सोडवा . मेल id ची गरज नाही .निकाल पाहण्याकरिता खाली view score ला click करा .